Hoppa till sidans innehåll

Idrottens bestraffningsregler


Idrottsrörelsen – Sveriges största folkrörelse – har alltid strävat efter att sköta sina angelägenheter utan yttre inblandning. Det gäller inte minst i fråga om att komma tillrätta med våld, doping, matchfixing, fusk och andra oegentligheter som utgör ett hot mot en av idrottens grundstenar – fair play. För detta har man beslutat bland annat detaljerade bestraffningsregler och det finns ett löpande behov av information om och utbildning i idrottens egen bestraffningsordning. Seminariet ger en grundlig genomgång av idrottens bestraffningsregler, med fokus på bestraffningsärenden enligt 14 kap. Riksidrottsförbundets stadgar. 

Syftet
är att deltagarna efter kursen ska ha mer kunskap om bestraffningsreglerna och hur bestraffningsärenden enligt 14 kap. RF:s stadgar hanteras

Innehåll
Bestraffningsreglerna med kommentarer gås igenom. Bland annat kommer följande delområden kommer att behandlas:

  • Bestraffningsreglernas (14 kap. RF:s stadgar) omfattning
  • Brottskatalogen
  • Doping- och matchfixingreglementena
  • Påföljder
  • Straffmätning
  • Anmälan
  • Preskription
  • Avfattning av beslut
  • Verkställighet

Datum och program
Seminariet genomförs den 20 februari 2019 med följande hålltider:

10.00-10.15   Inskrivning och förmiddagsfika
10.15-12.00   Pass 1
12.00-12.45   Lunchbuffé
12.45-14.30   Pass 2
14.30-14.45   Eftermiddagsfika 
14.45-16.30   Pass 3
16.30             Seminariet avslutas

Föreläsare
Anders Hübinette, chefsjurist hos Svenska Fotbollförbundet, tidigare hovrättsassessor och rättssakkunnig i Justitiedepartementet, och har varit sekreterare i Riksidrottsnämnden sedan år 2005. Han är också ledamot i RF:s stadgekommitté och UEFA Anti-Doping Panel.

Krister Malmsten, som i drygt 20 år varit verksam som chefsjurist hos Svenska Fotbollförbundet, är ordförande i Riksidrottsnämnden (idrottens högsta domstol), där han varit ledamot sedan år 1987. Han är också ordförande i RF:s stadgekommitté och UEFA Legal Committee samt tidigare ledamot i FIFA Disciplinary Committee.

Tillsammans har föreläsarna författat boken Idrottens bestraffningsregler – Med kommentar, ett standardverk inom idrottsjuridiken som ger en heltäckande bild av idrottens bestraffningsregler.

Målgrupp
Utbildningen vänder sig till ledamöter och föredragande i idrottens (till exempel specialidrottsförbunds) olika disciplinorgan, jurister samt alla inom idrottsrörelsen som vill och behöver ha kunskap om bestraffningsreglerna och hur bestraffningsärenden hanteras. 

Kontakt
Alexander Krüger när det gäller innehåll, This is a mailto link
Linda Söderqvist när det gäller anmälan, This is a mailto link

Anmälan
Du anmäler dig senast den 14 januari 2019 via följande anmälningslänk.

Uppdaterad: 13 JUN 2018 11:14