Hoppa till sidans innehåll

Idrottens ledarskaps- och managementprogram - ILM


 

Idrottens ledarskaps- och managementprogram (ILM) är ett skräddarsytt program som vänder sig till dig som i ditt arbete eller uppdrag har personalledande uppdrag. Vi fokuserar på ledarskap för organisation, grupp och individ. Genom att ta del av forskning och beprövad erfarenhet vässar du dig med möjlighet att pröva, ompröva och utvecklas i ditt ledarskap. Utveckling kräver förflyttning. Förflyttning kräver ledarskap.

Idrottens ledarskaps- och managementprogram syftar till att matcha de speciella förutsättningar och utmaningar som ledare inom idéburen sektor möter. Efter genomfört program kommer du att ha tränat upp ett antal av de kapaciteter som krävs för att leda en idé- och värderingsstyrd verksamhet och hur du navigerar i nya tider. Du kommer också att ha med dig modeller som du kan relatera till andra verksamheter och styrmodeller. Genom att pröva, ompröva och utveckla din förmåga att leda effektfullt kommer du att skaffa dig avgörande kunskaper för att nå framgång 

Målgrupp

Idrottens ledarskaps- och managementprogram vänder sig till dig som i ditt arbete eller uppdrag leder andra i någon form. Du leder anställda, ideella eller en mix av båda, utan att nödvändigtvis ha det formella personalansvaret. Programmet fokuserar på ledarskap på organisations-, grupp- och individnivå.

Datum och teman

Idrottens ledarskaps- och managementprogram är uppdelat i fyra etapper. Den tredje etappen sammanfaller med vårt ledarskapssymposium Styra, leda, utveckla! som därmed blir en del av ditt personliga ILM-program.

Etapp 1, den 17-19 oktober 2018 
Om världen, idrotten och konsten att förändra och förflytta sig

Etapp 2, den 13-15 november 2018
Att leda jaget och laget – att utmana det egna ledarskapet för att kunna leda i förändring

Etapp 3, den 13-14 december 2018
Styra, leda, utveckla!

Etapp 4, den 15-16 januari 2019
Lärande, samspel och management

Information och anmälan

Läs foldern för Idrottens ledarskaps- och managementprogram.

Läs om hela ILM-programmet – innehåll, medverkande, upplägg med mera – här

Anmäl dig här.

Ansvariga och kontaktpersoner

Fredrik Kron
Telefon: 08-699 61 76

Kristoffer Berg
Telefon: 08-699 61 66

Johanna S:t Clair Renard
Telefon: 070-970 36 53

Uppdaterad: 17 JUN 2018 20:54