Hoppa till sidans innehåll


Styra, leda, utveckla!

Idrottens ledarskapssymposium

 

Här pratar vi kraftsamling, kompetens och allt vad möjligheter till kunskapspåfyllning, erfarenhetsutbyte och nätverkande står för. Idrottens ledarskapssymposium Styra, leda, utveckla! vill vara den naturliga och självklara arenan för alla i ledande positioner inom idrotten såväl som inom civilsamhället i stort. Årets höjdare och måste-vara-där!

Till detta premiärsymposium, som dessutom utgjorde etapp 3 i Idrottens ledarskaps- och managementprogram, engagerades ett antal av landets vassaste inom sina respektive ämnesområden. 

Gemensamma föreläsningar och seminarier 

1. Att leda effektivt kommunikations- och påverkansarbete.
Ledarrollen innebär en betydande andel kommunikations- och påverkansarbete. Inte minst i relation till vad omvärlden har för sig samt vilka krav och förväntningar den har på idrottsrörelsen och dess organisationer.

Medverkande

 • Maria Arnholm, partisekreterare/riksdagsledamot Liberalerna
 • Ola Mattsson, chef för Rädda Barnens Sverigeprogram
 • Peter Reinebo, verksamhetschef Sveriges Olympiska Kommitté
 • Ulrika Årehed-Kågström, generalsekreterare på Cancerfonden f.d. generalsekreterare på Röda Korset.
 • Tina Sahlén, intressepolitik och media Riksidrottsförbundet och SISU Idrottsutbildarna. 

2. Arbetsledande beteende – inte bara prat.
Med hjälp av tusentals timmar filmat material har Simon Elvnäs inom ramen för sitt forskningsområde – tillämpad beteendeanalys i arbetsledning – bland annat kunnat visa att ledare generellt lägger för mycket tid på fel saker och för lite tid på rätt saker. I sin föreläsning kommer Simon att prata om och visa vad som leder till ett effektfullt ledarskap.

Medverkande

 • Simon Elvnäs, leg. arbetsterapeut, magister i ergonomi och doktorand vid KTH, Stockholm.
 • Fredrik Kron, chef för Bosön utbildningscentrum.

Seminarier

Fyra seminarier med fokus på ledning och ledarskap.  

1.  Att styra med och mot mål i idéburen verksamhet.
Målstyrning, resultatstyrning, ekonomistyrning, verksamhetsstyrning … styrmodellerna är många och passar mer eller mindre bra beroende på syfte och sammanhang. Seminariet bearbetar alldeles särskilt målstyrning med dess förtjänster och förhoppningar, fallgropar och farhågor.

Medverkande

 • Johan Sverker, senior konsult PwC
 • Karin Karlsson, verksamhetsområdeschef Medlemsutveckling, utbildning och bildning Riksidrottsförbundet och SISU Idrottsutbildarna

2.  Så skapas förutsättningar för engagemang och motivation
Autonomi, samhörighet och kompetens är nyckelorden inom den så kallade självbestämmandeteorin. Seminariet kommer bland annat att bearbeta vad som krävs och vad som i övrigt kan bidra till att skapa engagemang och motivation för organisationens verksamhet.

Medverkande

 • Stefan Söderfjäll, fil. dr. i psykologi och medgrundare till Ledarskapscentrum.
 • Sofia Kärrå, processledare Riksidrottsförbundet och SISU Idrottsutbildarna 

3.  Arbetsgivarskap, medarbetarskap och personalledning
I takt med ökad professionalisering av den ideella och idéburna sektorn ökar också kraven på professionellt arbetsgivar- och medarbetarskap och personalledning. Seminariet kommer att belysa, bearbeta och bjuda på ett antal viktiga och nödvändiga områden att medvetet och aktivt förhålla sig till samt några hjälpredor på väg mot ett vassare personalarbete. 

Medverkande

 • Johan Welander, författare till boken Idéburen chef.
 • Ann-Sofie Öhlén, HR-chef Riksidrottsförbundet och SISU Idrottsutbildarna 

4.  Konflikthantering och svåra samtal
Seminariet utgår från Thomas Jordans teorier (Göteborgs universitet) om konflikter och konflikthantering – teorier som varvas med träning och erfarenhetsutbyte med syftet att ge dig redskap för att hantera konflikter och andra svåra samtal. 

Medverkande

 • Eva Hamboldt, fil kand. i kommunikations- och beteendevetenskap, master i Neuroledarskap (Neuroleadership Institute, New York). Erfarenhet från bland arbete inom Försvarshögskolan.
 • Kristoffer Berg, process- och projektledare Bosön utbildningscentrum. 

Dokumentation

Hade du inte möjliget att delta på symposiet? Eller vill du reflektera över dagarna? Här hittar du dokumentation och tips.

Målgrupp

Ledare med strategiskt ansvar i förbund och (större) föreningar samt inom RF/DF/SISU – exempelvis generalsekreterare, ordförande, utvecklingsansvarig, verksamhetschef, verksamhetsledare och motsvarande roller och positioner inom övriga civilsamhället.

Datum och tider
Genomfördes den 13-14 december. Symposiet återkommer den 11 december 2019.

Frågor, funderingar - kontakta
Johanna S:t Clair Renard
This is a mailto link

070-970 36 53

Uppdaterad: 17 SEP 2018 15:41